Styrelsen

Verksamhetsåret 2017

Ordförande
Elvy Lindblom, e.louise@skea.nu

Kassör
Malin Lindgren, info@ecobina.se

Sekreterare
Göran Bergqvist

Ledamöter
Anki Öhman och Else-Marie Bergman

Suppleanter (vakanta)
Eva Strömberg och Kari Irene Digre

………………………………………………………………..

Valberedning
Susanne Holmqvist